Informace

Nové produkty

Slevy

Aktuálně nejsou žádné zlevněné produkty.

1) Veškeré reklamace směřujte, prosím, na email: lucie@tvorilov.cz

V něm uveďte Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, číslo faktury,

dále sdělte důvod reklamace.

2) Reklamované zboží následně odešlete na moji adresu:

Lucie Zacpalová, Kolaje 33, 28904 Kolaje

Zboží zašlete jako doporučený dopis/balík. Zboží nezasílejte formou dobírky - nebude převzato!
Spolu s reklamovaným výrobkem zašlete i kopii či originál faktury.

3) Jakmile zboží obdržím, Vaše zboží opravím nebo vyměním, popřípadě vrátím finanční prostředky - nejpozději však do 14 dnů.

  • Finanční prostředky nebudou vráceny dříve, než-li dojde k doručení reklamovaného zboží

  • Kupující nese přímé náklady na vrácení zboží

4) Pokud však prodejce při prohlídce reklamovaného předmětu zjistí vady, které jsou v rozporu se zárukou (záruka se nevztahuje na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží), nebude kupujícímu reklamace uznána a reklamovaný předmět bude vrácen zpět kupujícímu. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

5) Pokud se kupující rozhodne reklamovat zboží z důvodu poškození během přepravy, je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 24h od převzetí balíčku. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním protokol o poškození zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky doporučuji kupujícímu zásilku od přepravce nepřebírat. Upozornění na tento případ reklamace je kupujícímu sdělen již v emailu o "odeslání zboží".

Podrobnosti o reklamaci a právu z vadného plnění najdete v Obchodní podmínky.